Галіотропізм

від французького haliotropisme.

Зростання чисельності населення-1 на узбережжі внаслідок , ефекту моря та дифузної індустріалізації високих технологій і сфері послуг.

Характерний процес для розвинутих країн світу.

Термін запровадив Ж.-П. Корлай (1995).

Джерела:
  1. Corlay J.-P. Géographie sociale, géographie du littoral // Norois. – 1995. – n°165. – Р. 247-265.

При посиланні застосовувати:

Галіотропізм / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5228 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.