“Слаборозвинуте місто”

від російського «слаборазвитый город».

Місто у країні, що розвивається.

Характерні риси (Машбиц, 1979):

  • переважання молодших вікових груп;
  • велика чисельність мігрантів;
  • маргіналізація-1,2,3;
  • хаотична забудова (у т.ч. й бідонвілі).
Джерела:
  1. Машбиц Я.Г.  Проблематика народонаселения в экономической и социальной географии развивающихся стран // Итоги науки и техники. Серия «География зарубежных стран». – Т. 7. «Современные проблемы географии развивающихся стран», 1979. – С. 63-64.

При посиланні застосовувати:

“Слаборозвинуте місто” / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5095 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.