Девальвація

із латини de   заперечення + valeo маю значення.

Офіційне зменшення вартості національної грошової одиниці щодо інших валют. Раніше також до відповідної вартості золота чи срібла. Підвищення вартості іноземної валюти у національних грошах при фіксованому валютному курсі на відміну від знецінення (відбувається при плаваючому валютному курсі).

Встановлються декларативно (публікація курсу офіційним органом держави) чи реєстраційно (зафіксований на певну дату курс на валютній біржі).

Один з інструментів з управління національною валютою та конкурентоспроможності.

Призводить до збільшення сукупного попиту і пропозиції у короткий термін. 

Антонім ревальвація.

Джерела:

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М., 1997. – С. 495.

При посиланні застосовувати:

Девальвація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/48 (дата звернення: 23.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.