Район

сукупність прояву відповідного явища на певній території.

За просторовим проявом характеристик явища по території виділяють:

 • гомогенні – дивись ареал (наприклад, депресивний район);
 • нодальні регіони, у т.ч. програмний район та на континуальні і дискретні.

Види районів:

 1. економічний – функціональний регіон;
 2. міста – частина міста, виділена за певною ознакою (наприклад, промисловий район міста); 
 3. промисловий – ареал зосередження підприємств з виробництва промисловості;
 4. суспільно-географічний – «значна частина країни, що виділяється за ознаками економічної спеціалізації, рівня розвитку, функціональної єдності» (Липец, 1979);
 5. історико-географічний – ареал з спільним історичним минулим;
 6. руральний – ареал з переважючим сільським способом життя;
 7. мінералогічний – ареал залягання корисних копалин (наприклад, Привользський нафтогазовий район, Росія);
 8. адміністративний – низова одиниця адміністративно-територіального устрою в окремих країнах світу;
 9. урбанізований – ареал з переважаючим міським способом життя;
 10. укріплений – наявність фортефікаційних споруд на певній ділянці території держави з метою її захисту.
 11. полярізований – ареал з виразним ядром і зоною тяжіння;
 12. сільськогосподарський – ареал вирощення спеціалізованих сільськогосподарських культур.

Окремі вчені ототожнюють район із регіоном.

Джерела:
 1. Липец Ю.Г. Математическое моделирование в географии населения и хозяйства // Итоги науки и техники. Серия «География зарубежных стран». – Т. 7. «Современные проблемы географии развивающихся стран», 1979. – С. 138.

При посиланні застосовувати:

Район / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4798 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.