Закон гравітації розрібної торгівлі

Місто притягує своєю роздрібною торгівлею клієнтуру з хінтерланду пропорційно своєму розміру (чисельності міського населення) й обернено пропорційно квадрату відстані від клієнта до центру міста. Межа, що розділяє зони ринків збуту двох міст визначається таким чином як геометричне місце точок для яких однакове значення співвідношення населення-1 міста до відстані між містами у квадраті.

Запровадив В.Дж. Рейлі (1929).

При посиланні застосовувати:

Закон гравітації розрібної торгівлі / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4748 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.