«Поляризований ландшафт» концепція

Існує три типи окремих мереж (Попов, 1976): "шляхи для людей і вантажів, у вузлах яких розміщенні людські поселення; туристичні шляхи, що об’єднують мережу рекреаційних установ, і шляхи диких тварин, що сходяться у заповідниках." .

Запропонував Б.Б. Родоман (1974).

Джерела:
  1. Попов А.В. Пути оздоровления окружающей среды градостроительными средствами (обзор). – М., 1976. – С. 9.
  2. Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных ресурсов / Ресурсы, среда, расселение. – М.: Наука, 1974.

При посиланні застосовувати:

«Поляризований ландшафт» концепція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4648 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.