Парето оптимум

серед країн–гравців, що знаходяться у квазістаціонарному стані, хоча б одна погіршує своє становище у результаті зміни існуючого положення і динамічна рівновага трансформується у хаос (дивись принцип рівноваги Неша).

Застосовується у теорії ігор.

При посиланні застосовувати:

Парето оптимум / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4545 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.