Ланцюгової реакції принцип

Поширення певного феномену чи поєднання кількох феноменів, що мають прояв на земній поверхні, зумовлено послідовною зміною станів через дію принципу каузальності у просторовому прояві географічних процесів і явищ.

Зумовлює необхідність географічного опису території поширення з метою виявлення чинників, що зумовили сучасну локалізацію феномену чи групи феноменів, що досліджуються, на земній поверхні.

Один із головних методологічних принципів просторового мислення у географії.

При посиланні застосовувати:

Ланцюгової реакції принцип / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4487 (дата звернення: 20.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.