Географія охорони здоров'я

Наука, що вивчає просторовий прояв причин захворюваності чи смертності (об'єкт) та сукупність медико-санітарних заходів, спрямованих на їх зменшення та протікання хвороб у більш легкій формі (предмет науки).

При посиланні застосовувати:

Географія охорони здоров'я / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4479 (дата звернення: 15.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.