Паливна промисловість

сукупність галузей гірничо-добувної промисловості, які об’єднує видобуток і переробку паливно-енергетичної сировини.

За етапами виникнення виділяють:

  • вугільний;
  • нафтогазовий;
  • ядерний.

В її складі виділяють як окремі підвиди економічної діяльності (галузі):

  • вугільну;
  • газову;
  • нафтову;
  • горючих сланців;
  • ядерну.   

При посиланні застосовувати:

Паливна промисловість / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4472 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.