Об’єднання

У географії термін має кілька тлумачень.

  1. у географії промисловості – виробниче об'єднання;
  2. у політичній географії – поєднання в єдину державу більшої частини ареалу традиційного поширення етносу. Включає у себе возз’єднання;
  3. у соціальній географії – об'єднання громадян/громадське об'єднання – добровільна участь громадян у певній організації, що ставить собі за мету соціальні цілі.

При посиланні застосовувати:

Об’єднання / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4407 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.