Напівпериферія світу

Країни, які займають проміжне положення між центром і периферією світу (наприклад, Туреччина) в економіці–світі. У них активно проводиться протекціоністська політика і між ними має місце основна конкурентна боротьба на світовому ринку, бо вони «продають товари ядра у країни периферії, а товари периферії – у країни ядра» (Валлерстайн, 2006).

Головні характеристики розвитку напівпериферії світу до 1968 р. (Дерлугьян, 2006):

  • успішні революції;
  • індустріалізація у рамках концепції наздогоняючого розвитку;
  • масові репресії.
Джерела:
  1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. – С. 96.
  2. Дерлугьян Г. Самый неудобный теоретик / И. Валлерстайн. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. –  С. 19-20.

При посиланні застосовувати:

Напівпериферія світу / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4299 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.