Хінтерланд

"територія, у межах якої стягуються і розподіляються вантажі, що проходять кріз цей порт із використанням наземного транспорту (залізничного, автомобільного, внутрішнього водного і трубопровідного). До хінтерланду порта відноситься і його власна територія, де нерідко зароджується чи осідає головна частина вантажів, що обробляють у цьому порту. Частина авторів визначає хінтерланд як «район тяжіння», що навряд є доцільним, так як у багатьох випадках він складається з видокремленних і широко розкиданих ділянок всередині і поза кордонами держави, не утворюючі цілісного району".

Джерела:
  1. Романенко А.А. Структура и задачи географии морского транспорта / Географические проблемы Мирового океана: cб. науч. тр. – Л., 1985. – С.  104.

При посиланні застосовувати:

Хінтерланд / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4104 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.