Ліберальний підхід у вивченні зовнішньої торгівлі

Складова економічної теорії, що ґрунтується на теоріях абсолютних і відносних переваг. Подальший розвиток він отримав у теорії міжнародної вартості та у теорії Гекшера–Оліна. Ситуація описана в останній призводить, із точки зору цього підходу, до різниці у цінах на товари зовнішньої торгівлі, що є агрегованим виразом існуючого стану національних факторних ресурсів (дивись закон пропорційності факторів і концепцію стратегічної взаємозалежності). Б.Олін у “Міжрегіональній та міжнародній торгівлі” (1933) сформулював засади сучасного ліберального підходу до зовнішньої торгівлі. Він стверджував, що теорія міжнародної торгівлі розкриває просторове розміщення промислового виробництва у світі-1 (дивись теорію штандорту Т. Паландера).

При посиланні застосовувати:

Ліберальний підхід у вивченні зовнішньої торгівлі / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4075 (дата звернення: 20.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.