Леонтьєва парадокс

При решті рівних умов розвинуті країни витрачають на одиницю експортованого товару більше кваліфікованої праці, ніж її вкладено в подібні імпортовані товари, а це, відповідно, знімає протиріччя з теорією Гекшера–Оліна–Самуельсона і теорією факторних пропорцій.

Обґрунтував В. Леонтєв (1953).

Джерела:
  1. Leontief W. Domestic Production and Foreign Traide: The American Capital Position Re-examined // Proceeding of the American Philosophical Society. – 1953. – № 97. – P. 331-349.

При посиланні застосовувати:

Леонтьєва парадокс / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4073 (дата звернення: 23.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.