Ланка

У географії термін має кілька тлумачень.

1. у географії сільського господарства – бригада, за якою закріплена певна територія сільськогогосподарського підприємства для вирощування товарної сільськогосподарської продукції. Мала поширення у радянський системі ведення сільського господарства.

2. в економічній географії має два визначення:

  • економічна ланка – сукупність однорідних галузей виробництва;
  • територіальна ланка – частина територіаль-виробничого комплексу певної держави;

3. у політичній географії – частина певного політичного утворення. В її складі виділяють:

  • зовнішньополітичну – територія у складі військово-політичного блоку;
  • внутрішньополітична – територія, яка виділяється специфікою політичних процесів у межах держави.

При посиланні застосовувати:

Ланка / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4061 (дата звернення: 27.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.