Країнознавство

Комплексна географічна наука з вивчення просторових особливостей (предмет) сучасного розвитку країн світу-1 (об'єкт науки).

Напрями:

  • фізико-географічне;
  • економіко-географічне;
  • соціально-політичне.

При посиланні застосовувати:

Країнознавство / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/4020 (дата звернення: 15.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.