Карта географічна

Термін має кілька тлумачень у географії.

  1. у суспільній географії – просторово-знакова модель сучасного стану розвитку певного явища (явищ) та/і процесу (процесів).
  2. у геоісторії – просторова модель історичного розвитку соціальних процесів за тривалий історичний період, що відображає специфіку територіальної організації суспільства.
Джерела:
  1. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. – М., 1980. – С.114. 

При посиланні застосовувати:

Карта географічна / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3873 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.