Капітуляція

Термін має кілька тлумачень у географії.

1) у військовій географії – військова капітулація – договір про припинення воєнних дій (наприклад, Договір про безумовну капітуляцію Німеччини, 1945 р.). Виділяють повну (безумовну) і часткову (неповну) військову капітуляцію;

2) у географії населення – підпорядкування іноземців (переважно європейців в нехристиянських державах) юрисдикції своєї держави чи іншої держави на території певної держави, відповідно до міждержавного договору між ними.

Запроваджує режим екстериторіальності-4.

Уперше запроваджено в угоді між Французьким королівством й Оттоманською імперією (1535) з вигодою на користь підданих першого з них.

Джерела:
  1. Кольяр К. Международные организации и учреждения. – М., 1972. – С. 54.

При посиланні застосовувати:

Капітуляція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3869 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.