Капіталовкладення

Сума коштів, спрямованих на створення основних фондів.

Поділяють за:

  • секторами та/чи видами (галузями) національної економіки;
  • функціональними призначенням (запаси, обладнання, споруди);
  • роллю у відтворенні економіки (безповоротні, відшкодовуючи, для розширення виробництва);
  • за роллю у технічній революції – екстенсивні (направлені на збільшення запасів капіталу, що розміщено у техніці) та інтенсивні капіталовкладення першого роду (направлені на впровадження у виробництво нової техніки, яка збільшує обсяг продукції) та інтенсивні капіталовкладення другого роду (направлені на створення нових товарів і виробництв).
Джерела:
  1. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. – М., 1989. – С. 104.

При посиланні застосовувати:

Капіталовкладення / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3864 (дата звернення: 20.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.