Заселеність

чисельність людей, що мешкають на певній території.

Тип території за рівнем заселення

(Нефедова, 2005)

Тип території
Густота населення (осіб/км2)

Незаселена
менше 1

Дуже слабо заселена
1 – 5 

Слабо заселена
5 – 10

Середньо заселена
10 – 25

Щільно заселена
25 – 50

Дуже сильно заселена
більше 50

 

Джерела:
  1. Кризис и возможности устойчивого сельского развития в России / Т.Г. Нефедова / Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: Зарубежный опыт и проблемы России. – М., 2005. – С. 307.

При посиланні застосовувати:

Заселеність / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3859 (дата звернення: 18.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.