“Існуючого попиту” теорія

Міжнародна торгівля промисловими товарами найінтенсивніше протікає між країнами, які мають однаковий рівень доходу на душу населення-1.

Вважається, що зовнішні ринки у розвинутих країнах є простим продовженням їх національного ринку, через порівняно однакові соціально–економічні умови і завдяки наявності у них великого платоспроможного внутрішнього ринку, що саме і створює “існуючий попит”, а це сприяє інтеграції між ними.

Розробив С.Б. Ліндерт (1961).

Джерела:
  1. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – 515 с.

При посиланні застосовувати:

“Існуючого попиту” теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3837 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.