Імміграція

Прибуття на проживання до країни неавтохтонів.

Вид міграції населення.

Розраховують:

  • брутто імміграцію (загальне число осіб, що в’їхали до країни);
  • нетто іміграцію (надлишок іммігрантів над емігрантами).

Види імміграції:

  • трудова;
  • релігійна
  • біженці.

За формами організації:

  • стихійна;
  • організована.

Може бути використана для вчинення тиску на країни, до яких прибувать незаконні іммігранти з боку країн, з території яких (транзитом) вони прибули.

Антонім – еміграція.

Джерела:
  1. Glossaire / La Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses / Sous la dir. de J.-B. Racine et C.Raffestin. – En 2 vol. – Vol.2. – Lausanne, 1990. – P. 602.

При посиланні застосовувати:

Імміграція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3770 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.