Ігор теорія

Геоекономічна концепція, яка з позицій біхевіоризму аналізує дії окремих країн.

В її основі покладено метод стандартизованої формалізації дій країн–гравців у відповідності з положеннями теорії імовірності.

При її застосуванні, насамперед, виходять з принципу рівноваги сил, що є наслідком парадигми гегемонічної стабільності, який витікає з практики взаємодії між країнами (дивись також оптимум Парето, правило Тінберґена, принцип рівня невизначеності, Стаккельберґа, Кюрі, рівноваги Неша та універсалізму).

В її рамках розвинулись концепція “десяти чинників сили” і геометрії сил.

При посиланні застосовувати:

Ігор теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3751 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.