Захисту робочих місць концепція

Вид протекціоністської політики.

Збереження існуючої структури зайнятості досягається шляхом встановлення додаткових обмежень щодо імпорту товарів, які є більш дешевшими, ніж їх національні аналоги.

При її застосуванні характерним є консервація існуючих видових (галузевих) пропорцій національної економіки.

При посиланні застосовувати:

Захисту робочих місць концепція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3706 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.