Західна цивілізація

із французького civilisation occidentale.

Культура-5,6 створена на латинській версії християнства (дивись вестернізація). Економічно базується на ефективності (максімізації прибутку), постійному технологічному прогресі завдячуючи розвитку НДДКР.

Проявляється у консумізмі та соціальній нерівності, у зв’язку з акумуляцією матеріальних благ у вузького прошарку суспільства.

При посиланні застосовувати:

Західна цивілізація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3705 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.