“Замороження” землі

Виведення сільськогосподарських угідь, що раніш використовувалися із сільськогосподарського обороту.

Проводиться у рамках державної політики з підтримки сільського господарства.

Основна мета – підтримання існуючих цін на сільськогосподарські продукти та рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств.

Вперше була застосована у США (1933).

Джерела:
  1. La nouvelle hiérarchie des puissances dans la mondialisation au 21e siècle / Sous la dir. de P.Dallenne. – Paris, 2004. – Р. 360-361.

При посиланні застосовувати:

“Замороження” землі / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3703 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.