Залежна територія

Частина суходолу, що складає окрему частину держави і виділяється в її політико-адміністративному поділі.

За міжнародно-правовим статусом поділяються на невід’ємні складові відповідної держави і території під опікою чи протекторатом до здобуття незалежності. Окрему групу становлять колонії-1.

При посиланні застосовувати:

Залежна територія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3698 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.