Заїбацу

з японського Zaїbatsu.

Великий сімейний економічний конгломерат в Японії.

Сприяли мілітаризації національної економіки.

Діяли з кінця ХІХ ст. до 1947 р.

Ліквідовані окупаційною адміністрацією США, як винуватці розв’язання ІІ світовій війни.

Їм на зміну прийшли кейрецу.

Джерела:
  1. L’espace mondial. Géographie. Terminales L, ES, S. / Sous la dir. de J.L. Carnat. – Paris, 1998. – P. 190.

При посиланні застосовувати:

Заїбацу / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3694 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.