Жюглара цикл

Періодичні коливання капіталістичної економіки, що повторюються з циклічністю у 5–11 років (з відхиленням від середньої тривалості у часі понад 40,00%), які зумовлюють масове оновлення капіталу, вкладеного в обладнання.

Виділив і теоретично обґрунтовав К. Жюглар (1850).

При посиланні застосовувати:

Жюглара цикл / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3691 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.