Життєвий цикл товару

Сукупність стадій розвитку товару.

Стадії розвитку:

  • фаза інновацій (створення нової технології, висока потреба у кваліфікованій робочої силі, розміщення виробництва у кількох пунктах-1 (точкове розміщення) обумовлює найвисший ступень концентрації-1,2);
  • зростання (відпрацювання технології і масової підготовки кадрів, перетворення головних пунктів-1 у центри-1 (утворення функціонального регіону) при збереженні виробництва цього товару викликає зменшення при доволі високому рівні концентрації-1);
  • зрілості (стандартизація товару із залученням великої кількості спеціально підготовленої робочої сили, просторова децентралізація-2), насічення ринку (запровадження часткових змін із метою максимального здешевлення товару із залученням великої кількості малопідготовленої робочої сили, територіальна дисперсія);
  • занепаду (моральне старіння товару і ліквідація виробництва).

Кожна зі стадій має свої виробничі фактори і специфіку територіального розміщення (дивись просторова дифузія).

Джерела:
  1. Glossaire / La Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses / Sous la dir. de J.-B. Racine et C.Raffestin. – En 2 vol. – Vol.2. – Lausanne, 1990. – P. 601.

При посиланні застосовувати:

Життєвий цикл товару / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3688 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.