Життєвий простір

Термін, що має кілька тлумачень у географії.

  1. у геополітиці – територія, яку планується відібрати в інших етносів з метою розселення і господарського освоєння новим панівним етносом. Застосовується для висування й обґрунтування територіальних претензій.
  2. у соціальній географії – територія, де відбувається щоденний життєвий цикл людей.
  3. у географії населення – частина геопростору, де відбувається життєвий цикл певної усталеної групи людей. Може мати виразні просторові форми (дивись, наприклад, гетто).

Термін у геополітиці запровадив Ф. Ратцель.

При посиланні застосовувати:

Життєвий простір / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3686 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.