Євроленд

від англійського Eurolend.

Назва країн-учасниць економічного і монетарного союзу в ЄС, що мають спільну монетарну політику, де єдиною валютою є євро.

Зона тіснішої інтеграції-2 у рамках ЄС.

Джерела:
  1. La nouvelle hiérarchie des puissances dans la mondialisation au 21e siècle / Sous la dir. de P.Dallenne. – Paris, 2004. – Р. 264-267.

При посиланні застосовувати:

Євроленд / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3668 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.