Економіко-географічний розвиток

від російського экономико-географическое развитие.

“впорядковане переплетіння часткових процесів територіального диференціювання, концентрування, контактування і зв’язування, а також територіальної організації і компонування” (Василевский, Полян, 1978).

Це “сукупність процесу впорядкування  конкретної просторової структури (функціонування) тієї чи іншої системи... і власно процесу її поступального розвитку” (Севостьянов, 1975).

Джерела:
  1. Василевский Л.И., Полян П.М. Территориальные структуры народного хозяйства и их параметризация // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1978. – №2. – С. 60-61.
  2. Севостьянов В.Н. некоторые проблемы совершенствования управления территориальной организацией производительных сил. – Автореф. на соискание науч. степени к. геогр. наук. – М., 1975. – С.26.

При посиланні застосовувати:

Економіко-географічний розвиток / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3588 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.