Економіко-географічне положення

Просторове відношення одного економічного об’єкта до інших, що розташовані поза ним і впливають на його розвиток.

Змінюється в історії (історична категорія).

Складова суспільно–географічного положення.

При його аналізі окремо досліджують територіальну композицію і контрастність.

З позицій системно-структурного підходу (Трейвиш, 1978) його “можна розглядати як сукупність мінливих зовнішніх територіальних умов розвитку і функціонування цієї економічної системи”, який “можна розглядати не тільки як чинник, але й як важливий територіальний ресурс”.

Класи економіко-географчного положення (Лаппо, 1969): “відношення до галузей, елементів і ареалів суспільного виробництва; відношення до економічних зв’язків, їх ліній і фокусам та інтегральні відношення різного масштабу”.

Сукупність сусідських економіко-гоеграфічних положень створює мозаїчність територіальної структури (Трейвиш, 1978).

Для його виміру застосовують коефіцієнт рангової кореляції Кендалла (Suwan-achariya, 2020).

Джерела:
  1. Трейвиш А.И. Экономико-географическое положение и территориальная организация хозяйства (отношение понятий и направлений географических исследований) / Территориальная организация народного хозяйства СССР  (Тезисы докладов І Всесоюзного совещания 1978 г.). – Л.-М., 1978. – С. 21-24.
  2. Suwan-achariya Ch. Location of Economic Geography and Development of the Southern Border Provinces // National Interest academic journal. - 2020. - № 1. - Р. 29.

При посиланні застосовувати:

Економіко-географічне положення / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3587 (дата звернення: 18.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.