Економії на масштабі виробництва модель

Малі країни спеціалізуються на виробництві товарів, собівартість яких має незначну тенденцію до змін, або, на тих, ціна яких не сильно залежить від обсягу виробленої продукції (дивись ефект масштабу виробництва та модель Хирша–Вернера), чи на переробці та використанні природних ресурсів, а у країнах, що мають велкий внутрішній ринок концентрується виробництво масових товарів.

Запропоновував Д. Кісінґ (1988).

При посиланні застосовувати:

Економії на масштабі виробництва модель / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3583 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.