“Екологічності” показник

"відношення площ (різність часток) ріллі, урбанізованих територій, порушених земель, смітників, полігонів відходів (т.т. земель, безумовно, екологічно “шкідливих”) і лісових площ, деревинно-чагарникової рослинності, багаторічних насаджень, водних об’єктів (т.т. екологічно “корисних” земель). Сіножаті і пасовища трактуються нами тут як “екологічно нейтральних” земель і не береться до розрахунків.”

Джерела:
  1. Ростовская область: изменение антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные геосистемы / Н.Н. Клюев, С.В. Долгов / Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: Зарубежный опыт и проблемы России. – М., 2005. – С. 390-395.

При посиланні застосовувати:

“Екологічності” показник / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3577 (дата звернення: 18.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.