"Десяти чинників сили" концепція

Світ-1 виступає як складне поле взаємодії різних сил у п’яти найважливіших сферах:

  • фізичній;
  • військовій;
  • економічній;
  • політичній;
  • цивілізаційній.

Саме тому головним питанням міжнародної політики виступає можливість мобілізації та розвитку сили з боку супердержав.

Докладніше дивись систему “п’яти інтернаціональних благ”.

Розробив Г. Моргентау (1948).

При посиланні застосовувати:

"Десяти чинників сили" концепція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3386 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.