Уорнера теорія

теоретична концепція соціального устрою індустріального суспільства.

Суспільство поділяється на шість класів (залежно від їх економічного становища, суспільного статуса, престижу). Важливим маркером приналежності до певного класу є соціальна дистанція, у тому числі за рахунок проживання поряд, що сприяло утворенню замкнених (для вищого класу) спільнот (див. закритті спільноти). Має місце соціальний континіум, коли кожен з класів подібний страті, що взаємодіє з двома іншими (з більшим і меншим доходом від нього). Відповідно допускається, що люди вільно можуть стати членами іншого класу. Приналежність до певного класу можна визначити за районом проживання. Таким чином географічне положення виступає важливим соціальним маркером та індикатором наявності соціально-економічних негараздів і нерівності у рівні та якості життя населення.

Класи суспільства (за Л. Уорнером, 1960):

  • вищий-вищий;
  • вищий-низший;
  • вищий-середній;
  • низший-середній;
  • вищий-низший;
  • низший-низший.

Запропонував Л. Уорнер (1960).

Джерела:
  1. Warner L. Social Class in America: A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status. Front Cover. – New York, Harper & Row, 1960. – 297 p.

При посиланні застосовувати:

Уорнера теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/328 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.