Геополітика

із шведської geopolitik.

«відношення між природними географічними даними і політикою держав» (Zorgibe, 1986) та «розміщення і перетасовування політичних сил у системі міждержавних відносин» (Валлерстайн, 2006).

Розкриває специфіку впливу просторових особливостей політико-географічного положення держави чи їх групи на міжнародні процеси на різних рівнях організації географічного простору.

Міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає залежність зовнішньої політики держав і міжнародних відносин від системи політичних, економічних, військово-стратегічних та інших взаємозв’язків, які зумовлені географічним положенням країни (регіону) та іншими фізико- й економіко-географічними чинниками.

Головна ціль геополітики – розробка геостратегії.

Дослідження відносин між проведенням політики силою, що відбувається у міжнародному плані і географічному аспекті, в якому вона відбувається, «не просто як об’єктивна залежність зовнішньої політики тієї чи іншої нації від її географічного місцеположення, а як об’єктивна залежність суб’єкта міжнародних відносин від сукупності матеріальних чинників, що дозволяють цьому суб’єкту втілювати контроль над простором» (Плешаков, 1994).

Об’єкт геполітики у науковій школі І. Лакоста – «розуміння як зв’язок між феноменами, що досліджуються, підтримується  з територіями, а саме які стосунки влади зав’язуються на цих територіях» (Bellec, 2002).«Гітлерівська геополітика була найбільшим виразом політичної та ідеологічної функції яку може мати географія» (Lacoste, 1985).

Термін впровадив А. Челен (1906).

 

Джерела:
  1. Moreau Defarges Ph. Introduction à la géopolitique. – Paris, 1994. – P. 155.
  2. Zorgibe Ch. Géopolitique contemporaine. – Paris, 1986. – P. 3.
  3. Плешаков К. Компоненты геополитического мышления // Международная жизнь. – 1994. – № 10. – С. 32.
  4. Lacoste Y. La Géographie, ça sert d’abord, a faire la guerre. – Paris, 1985. – P. 12.
  5. Bellec G. Problèmes géopolitique liés à la production et aux échanges de pétrole // Revue de l’Énergie. – 2002. – №536. – P. 250.
  6. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. – С. 101-202-203.

При посиланні застосовувати:

Геополітика / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3262 (дата звернення: 15.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.