Географія людини

Вивчає просторове прояв (предмет) буття людини (об’єкт).

В її основі лежить ідея “земної єдності” (природа і людина взаємопов’язані, що зумовлює посибілізм).

Її об’єкт “є практика та пізнання, яке люди мають у матеріальній реальності для зрозуміння геоструктур” (Raffestin,1990)

Складається із суспільної географії, географії поведінки, перцептивної географії, географії населення, історичної географії.

 

Джерела:
  1. Raffestin C. Une nouvelle géographie de la Suisse: pour qui, pour quoi? / La Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses / Sous la dir. de J.-B. Racine et C.Raffestin. – En 2 vol. – Vol.1. – Lausanne, 1990. – P. 11.

При посиланні застосовувати:

Географія людини / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3247 (дата звернення: 16.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.