Географія

Наука про просторові форми (предмет науки) буття (об’єкт науки).

Не існує усталеного розуміння суті цієї науки з огляду на різну загальнонаукову методологію досліджень.

Найбільш поширені визначення:

  1. “об’єктом географії є практики та пізнання, яке люди мають у матеріальній реальності для розуміння геоструктур” (Raffestin, 1990).
  2. “є наукою про організацію простору” (Besse et Robic, 1986).
  3. “об’єктом географії є простір суспільств, а не суспільство у просторі”, причому останній є системою (Baudelle et Pinchemel,1986).

Л.І. Василевський і П.М. Полян (1978) вважають, що територіальність є головною специфікою предмету географії, а А.І. Трейвіш (1978) – просторові відносини.

Джерела:
  1. Василевский Л.И., Полян П.М. Территориальные структуры народного хозяйства и их параметризация // Известия АН СССР. Сер. геогр. – 1978. – №2. – С. 55.
  2. Трейвиш А.И. Экономико-географическое положение и территориальная организация хозяйства (отношение понятий и направлений географических исследований) / Территориальная организация народного хозяйства СССР  (Тезисы докладов І Всесоюзного совещания 1978 г.). – Л.-М., 1978. – С. 25.
  3. Baudelle G., Pinchemel Ph. De l’analyse systémique de l’espace du systeme spatial en géographie / Espaces, jeux et enjeux. – Paris: Fayard, 1986. – P. 83.
  4. Besse J.-M., Robic M.-C. Quel espace pour quel projets: Kant, un prétexte? / Espaces, jeux et enjeux. – Paris, 1986. – P. 63.
  5. Raffestin C. Une nouvelle géographie de la Suisse: pour qui, pour quoi? / La Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses / Sous la dir. de J.-B. Racine et C.Raffestin. – En 2 vol. – Vol.1. – Lausanne, 1990. – P. 11.

При посиланні застосовувати:

Географія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3244 (дата звернення: 16.06.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.