Геноцид

Масове знищення людей.

В його складі за видом знищення виділяють:

  • етноцид (за етничною приналежністю);
  • націоцид (знищення населення-1 певної держави);
  • теоцид (за релігійною приналежністю);
  • класоцид (за приналежністю до певного стану супільства).

Окремо виділяється мор.

 

При посиланні застосовувати:

Геноцид / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3237 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.