Гекшера–Оліна–Самуельсона теорія

За однакових для всіх учасників цін на кінцеві продукти та при постійному ефекті масштабів виробництва, якщо не брати до уваги вартість праці, відбувається рівновага цін на виробничі фактори. Країни, які мають надлишок певного виробничого фактору, переважно експортують ті товари, в яких його частка найбільша, а це при інших рівних умовах повинно збільшувати стимули до зовнішньої торгівлі. Як наслідок зростають ціни на надлишкові виробничі фактори при одночасному її зменшенні на дефіцитні у межах господарства кожної з країн–учасниць світової торгівлі.

В її основу покладено теорію Гекшера–Оліна та математичні розробки П. Самуельсона (1948).

При посиланні застосовувати:

Гекшера–Оліна–Самуельсона теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3233 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.