Галузевих структур виробництва подібність

Розраховується за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена.

Запропонував А.Т. Ґранберґ (1973).

 

Джерела:
  1. Василевский Л.И., Полян П.М. Территориальные структуры народного хозяйства и их параметризация // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. – 1978. – №2. – С. 64.

При посиланні застосовувати:

Галузевих структур виробництва подібність / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3223 (дата звернення: 23.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.