ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

(від лат. factor – той, що робить) – внутрішні причини, які мають велику силу впливу на процеси, що протікають в такому геопросторовому явищі як спортивний туризм. Ф.Ф.П.Н.С.Т. можна об'єднати в два типи: 1) нелокалізуючі фактори – туристсько-рекреаційні потреби, організаційно-управлінські, економічні, матеріально-побутові, соціально-психологічні, демографічні, медико-санітарні, екологічні, інноваційні фактори, фактори кадрового забезпечення; 2) локалізуючі фактори – геоторіальні, геополітичні, природно-рекреаційні, історико-культурні, інфраструктурні, рекреаційно-діяльнісні. Поділ груп факторів на типи є досить умовним, оскільки навіть нелокалізуючі фактори мають просторову складову, виражену в тій чи іншій мірі. Отже, за своєю суттю всі фактори впливають на територіальний аспект формування та розвитку спортивного туризму (дод. 3).

При посиланні застосовувати:

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/3000 (дата звернення: 14.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.