КАДАСТР

(фр. cadastre – запис, реєстр) – систематизовані і постійно обновлювані дані про певні географічні об’єкти (рекреаційно-туристські об’єкти, родовища мінеральних вод, пам’ятки природи, історії та культури тощо) з їх кількісними та якісними показниками.

При посиланні застосовувати:

КАДАСТР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/1348 (дата звернення: 16.07.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.